Strona Główna
Konkurs Plastyczny
2017-04-18

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

na „ Wiosenny kapelusz”
                                                     Regulamin

Cele konkursu:
 inspirowanie uczestników do pracy samokształceniowej,
 inspirowanie wiosenną tematyką,
 uwrażliwienie uczestników na piękno tej pory roku,
 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,
 popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny

Uczestnicy
-        przedszkola
-        klasy I-III
-        klasy IV-VI
-        gimnazja
-        osoby dorosłe

Tematyka konkursu:
 Tematyka konkursu powinna się koncentrować wokół tematu „Wiosenny kapelusz”
 Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny,
 Należy wykonać kapelusz, wykorzystując barwy i wiosenne elementy,
 Wielkość prac dowolna,

Technika dowolna ( praca przestrzenna)

Termin dostarczania prac : 10 maja 2017r., do biura GOKiS ( ul. Krakowska 47  „stara gmina”), Ip.

Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora oraz nazwą placówki oświatowej do której uczęszcza.

Lista Laureatów konkursu będzie zamieszczona do dnia 15 maja 2017r. na stronie www.yourajskieokolice.pl

 

13 KB
   kapelusz_wiosenny.doc