Strona Główna
FERIE!FERIE!FERIE!
2019-01-04
zapraszamy więc do naszych klubów i świetlic. Szczegółowe plany zajęć będą dostępne w poszczególnych placówkach w pierwszym dniu zajęć.