Sport

     Na terenie gminy realizowana jest strategia modernizacji istniejących obiektów sportowych, jak i budowy nowych. W ostatnim roku pozyskano środki zewnętrzne na takie inwestycje, jak:
- budowa kompleksu boisk sportowych w Babicach w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego oraz budżetu gminy;
- budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu „Blisko Boisko” w Jankowicach;
- remont i modernizację boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Zagórze” w ramach programu „Orlik Plus” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.
     Na etapie weryfikacji znajduje się również wniosek o dofinansowanie dalszej „Przebudowy Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Zagórzu” w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejnymi bardzo ważnym dla nas obiektem, który miejmy nadzieję uda się zmodernizować to boisko sportowe w Mętkowie. Przygotowywana jest również inwestycja budowy ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Olszynach.
     Wykaz obiektów sportowych w Gminie Babice:
Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Spółdzielczej w Babicach.
Kompleks składa się z boisk ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Obok znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną. Więcej informacji na stronach: http://www.orlikbabice.pl

Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Spółdzielczej w Babicach
Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Spółdzielczej w Babicach

Boisko Sportowe w Mętkowie przy ul. Nadwiślańskiej.
Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną.

Boiska sportowe w Jankowicach przy ul. Sportowej.
Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną i boisko z nawierzchnią sztuczną.

"Blisko boisko" w Jankowicach

Boisko sportowe w Olszynach przy ul. Wiślanej.
Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną.

Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zagórzu przy ul. Wieczystej
Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną. Boisko do koszykówki a także do siatkówki plażowej.

Ośrodek Sportowy z boiskiem piłkarskim w Zagórzu