Zajęcia stałe
Świetlica „Radar” w Babicach ul. Zakopiańska 23

Zaprasza na zajęcia:
poniedziałki:
godz.16.00-18.00- zajęcia rekreacyjne, gry, puzzle. Zajęcia kreatywne
godz. 14.00 - 21.00 - zajęcia wokalno-instrumentalne gr.I, gr.II
wtorki:
-"Akademia Małego Artysty"dla dzieci kl. I-III godz. 15.00
I-wszy wtorek miesiąca - Spotkania Koła Emerytów i Rencistów
środy:

godz.16.00-18.00, zajęcia ekologiczno-kreatywne

godz. 17.00- zajęcia wokalne KGW Babice 
godz. 18.00- Joga ( zaj. odpłatne)


piątki:

- godz. 16.00-17.00 zaj. kreatywne
 
Świetlica WDK Jankowice ul. Wadowicka 46
czynna:poniedziałki, środy w godz.16.00-18.00 , Kreatywne Dzieciaki - zajęcia twórcze
Zaprasza na zajęcia: 
poniedziałki:
-godz.16.00- "Kreatywne dzieciaki"- zajęcia twórcze.
środy:
-godz.16.00-"Kreatywne dzieciaki"- zajęcia twórcze.

Świetlica „Pięterko”w Rozkochowie ul. Chemików
czynna:poniedziałki, środy, piątki w godz.13.00-19.00
Zaprasza na zajęcia:
poniedziałki:
-godz.15.30- 17.30 - zabawy sportowe.
środy:
-godz.17.00 - 19.00 - Klub Kobiet Aktywnych.

piątki:
-godz.15.00-17.00 zajęcia kreatywne dla dzieci.
-17.00 - 19.00 - Klub Kobiet Aktywnych.

Świetlica DK Olszyny ul. Wadowicka

czynna:wtorki, w godz.16.00-18.00 zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
                             godz. 17.00-20.00 zajęcia wokalne, instrumentalne
czwartki godz. 16.00 zajęcia ruchowe dla dzieci


Klub "Poddasze" w Zagórzu, ul. Kościelna 1

poniedziałki godz. 17.00-19.00 zajęcia kreatywne dla młodzieży i dorosłych
środy godz. 16.00-18.00 zajęcia kreatywne dla dzieci
 
Klub „Korona” w Mętkowie
czynny: wtorki i czwartki, godz. 16.00 - 18.00
Zaprasza na zajęcia: 
wtorki;
godz.16.00-18.00 - zajęcia twórcze dla dzieci w wieku 6-9 l.
 godz. 14.00-16.50 - zajęcia wokalno-instrumentalne
czwartki:

godz.16.00- 18.00, - Zajęcia kreatywne dla dzieci w wieku 10-13 lat. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.
Uprzejmie informujemy ,iż terminy zajęć wokalno-instrumentalnych mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH!