Anioły Kultury

Anioły Kultury to nagroda przyznawana przez pracowników GOKiS Babice osobom, instytucjom które współpracowały z nami w danym roku. Oto nasi Laureaci:

ANIOŁ KULTURY 2001 - Pani Anna Gucik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzu

za współpracę na polu edukacja - kultura 

Po kilkunastoletniej przerwie Anioły ponownie przyznaliśmy w 2014r.

ANIOŁ KULTURY 2014 :

- Pani Joanna Radecka - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach za udowodnienie że pomoc społeczna może doskonale uzupełniać się z kulturą, za stwierdzenie "Ja Was nie rozumiem", ale chcę współpracować i współpraca trwała trzy lata

- Pan Edward Kopeć - Radny Powiatu Chrzanowskiego za wspieranie imprezy "Zlot Wiedźm i Czarownic"

- Pan Tadeusz Biel - Radny Gminy Babice za wspieranie działalności świetlicy "Pięterko" w Rozkochowie, za zawsze dobre słowa pod adresem organizowanych przez nas wydarzeń

- Pan Marcin Kaszuba - kierownik ZPiT "Małopolanie"za pasję i zaangażowanie w pracę z młodzieżą, za promowanie Gminy Babice

ANIOŁ KULTURY 2015

- Pani Beata Wiśniewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Babicach za otwartość na pomysły pracowników ośrodka kultury

- Klub Kobiet Aktywnych z Rozkochowa za kreatywność, która wzbogaca ofertę kulturalną w Rozkochowie

- Pan Andrzej Gołas - Prezes OSP Jankowice za pomoc w organizacji Akcji Lato 2015 dla dzieci w Jankowicach, za współpracę przy organizacji Dożynek Gminnych w Jankowicach

ANIOŁ KULTURY 2016 

- Pani Władysława Macuda - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Wesoła Jesień"w Zagórzu za pomoc w rozwijaniu życia kulturalnego w zagórskim "Poddaszu", za bycie "lokomotywą" kulturalną, zwłaszcza wśród starszych mieszkańców Zagórza

- Pan Marcin Bańkosz - Prezes Stowarzyszenia "Chrzanowskie Klasyki", fotograf, mieszkaniec Babic za profesjonalną współpracę przy organizacji pierwszej edycji MOTO RETRO DEPTAKU, za "bywanie"ze swoim aparatem na wydarzeniach kulturalnych w naszej Gminie, za pasję i zaangażowanie 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Mętkowie za sukcesy w konkursach, przeglądach folklorystycznych, za promowanie Gminy Babice

ANIOŁY KULTURY 2017

Pani Ewa Kozak - sołtys Jankowic za zaangażowanie i pomoc w organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych, za poczucie humoru , dystans i charakter oraz wspieranie działalności GOKiS Babice w Jankowicach.

Pan Wiesław Domin za : pomoc przy organizacji imprezy Bukowica Run : od spraw formalnych po oznaczenie trasy i za trwanie w tej pomocy już trzeci rok.

Anioł Kultury 2001
Anioły Kultury 2014
Anioły Kultury 2015
Anioły Kultury 2016
Anioły Kultury 2017 : Pani Ewa Kozak z Jankowic i Pan Wiesław Domin z Zagórza