Anioły Kultury

Anioły Kultury to nagroda przyznawana przez pracowników GOKiS Babice osobom, instytucjom które współpracowały z nami w danym roku. Oto nasi Laureaci:

ANIOŁ KULTURY 2001 – Pani Anna Gucik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzu

za współpracę na polu edukacja – kultura

Po kilkunastoletniej przerwie Anioły ponownie przyznaliśmy w 2014r.

ANIOŁ KULTURY 2014 :

– Pani Joanna Radecka – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach za udowodnienie że pomoc społeczna może doskonale uzupełniać się z kulturą, za stwierdzenie „Ja Was nie rozumiem”, ale chcę współpracować i współpraca trwała trzy lata

– Pan Edward Kopeć – Radny Powiatu Chrzanowskiego za wspieranie imprezy „Zlot Wiedźm i Czarownic”

– Pan Tadeusz Biel – Radny Gminy Babice za wspieranie działalności świetlicy „Pięterko” w Rozkochowie, za zawsze dobre słowa pod adresem organizowanych przez nas wydarzeń

– Pan Marcin Kaszuba – kierownik ZPiT „Małopolanie”za pasję i zaangażowanie w pracę z młodzieżą, za promowanie Gminy Babice

ANIOŁ KULTURY 2015

– Pani Beata Wiśniewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Babicach za otwartość na pomysły pracowników ośrodka kultury

– Klub Kobiet Aktywnych z Rozkochowa za kreatywność, która wzbogaca ofertę kulturalną w Rozkochowie

– Pan Andrzej Gołas – Prezes OSP Jankowice za pomoc w organizacji Akcji Lato 2015 dla dzieci w Jankowicach, za współpracę przy organizacji Dożynek Gminnych w Jankowicach

ANIOŁ KULTURY 2016

– Pani Władysława Macuda – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Wesoła Jesień”w Zagórzu za pomoc w rozwijaniu życia kulturalnego w zagórskim „Poddaszu”, za bycie „lokomotywą” kulturalną, zwłaszcza wśród starszych mieszkańców Zagórza

– Pan Marcin Bańkosz – Prezes Stowarzyszenia „Chrzanowskie Klasyki”, fotograf, mieszkaniec Babic za profesjonalną współpracę przy organizacji pierwszej edycji MOTO RETRO DEPTAKU, za „bywanie”ze swoim aparatem na wydarzeniach kulturalnych w naszej Gminie, za pasję i zaangażowanie

– Koło Gospodyń Wiejskich w Mętkowie za sukcesy w konkursach, przeglądach folklorystycznych, za promowanie Gminy Babice

ANIOŁY KULTURY 2017

Pani Ewa Kozak – sołtys Jankowic za zaangażowanie i pomoc w organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych, za poczucie humoru , dystans i charakter oraz wspieranie działalności GOKiS Babice w Jankowicach.

Pan Wiesław Domin za : pomoc przy organizacji imprezy Bukowica Run : od spraw formalnych po oznaczenie trasy i za trwanie w tej pomocy już trzeci rok.

Anioły Kultury 2001

Anioły Kultury 2014

Anioły Kultury 2015

Anioły Kultury 2016

Anioły Kultury 2017