Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach powstał na bazie istniejącego od 1962r.
Klubu „Radar”.
 W latach 60-tych „Radar” był jedyną placówką kulturalną- oświatową w Gminie Babice, a jej Kierowniczką została Pani Władysława Bucka. Kroniki babickiego ośrodka kultury pełne są informacji i wycinków prasowych nt. bogatej działalności „Radaru”. Stare fotografie są dowodem, jak wielkim zainteresowaniem cieszyło się to miejsce. Kolejną ważną datą w historii ośrodka jest listopad 1974r., kiedy Uchwałą Prezydium Urzędu Gminy w Babicach Klub „Radar” został przemianowany na Gminny Ośrodek Kultury. Kierownikiem GOK-u został Pan Zygmunt Bucki,  a Instruktorem ds.k.o. Pani Władysława Bucka.

1974r.- powstaje Gminny Ośrodek Kultury w Babicach

GOK słynie z inicjatyw plastycznych, sekcji fotograficznej, historycznej, teatralnej, a nawet… kulturystycznej. Do historii babickiej kultury przechodzą plenery plastyczne, kabaret „Halni”, Grupa plastyczna „Na Styku” , zabawy sylwestrowe w „Radarze” czy plenerowe imprezy w „Wilczych Dołach”.
W roku 2000 Gminny Ośrodek Kultury  w Babicach zostaje przemianowany na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach i staje się  samorządową instytucją kultury, działającą na terenie Gminy Babice.
Podstawowym celem GOKiS w Babicach jest rozwijanie, organizowanie i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie życia kulturalnego, artystycznego i sportowo-rekreacyjnego. GOKiS Babice organizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2002 roku uczestniczy w projekcie „Zadziałaj dla siebie – ośrodki kultury jako centra aktywności lokalnej”, której koordynatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie naszej Gminy. Realizuje samodzielnie i we współpracy z innymi organizacjami wiele projektów skierowanych głównie do młodych ludzi. Sztandarowe imprezy GOKiS-u to Zlot Wiedźm i Czarownic na Zamku Lipowieckim, Kiermasz Artystyczny Pod Lipowcem , Powitanie Lata w Gminie Babice.
W trakcie 40-letniej historii babickiego ośrodka kultury „stery” zarządzania trzymali w swoich rękach kolejno: Pan Zygmunt Bucki, Pani Władysława Bucka, Pan Władysław Tomczyk , Pani Amelia Buczek.

Skip to content