Położenie Gminy Babice

Gmina Babice jest gminą wiejską, jedną z pięciu gmin wchodzących w skład powiatu chrzanowskiego w województwie małopolskim. Zajmuje 54,4 km2 powierzchni. Graniczy
z gminami: Chrzanów od północy, Libiąż od zachodu, Alwernia od wschodu oraz od południa z gminami Przeciszów i Zator według granicy wyznaczonej przez linię koryta Wisły. Geograficznie gmina znajduje się w obrębie dwóch dużych jednostek fizyczno-geograficznych: Podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Podprowincji Północnego Podkarpacia. Liczba mieszkańców gminy – 8 893 osób (stan na 31.12.2009).
Posiada bardzo korzystną lokalizację; położona jest w tzw. „złotym środku” – równej odległości od dużych aglomeracji miejskich Krakowa (ok. 38 km) i Katowic (ok. 40 km), a także blisko Oświęcimia (ok. 22 km) i Wadowic (27 km), co sprzyja szczególnie wypoczynkowi weekendowemu. Posiada dobre połączenia komunikacyjne; leży w odległości 10 km od węzła trzebińsko-chrzanowskiego autostrady A-4. Przez teren gminy przebiegają dwie bardzo ważne drogi wojewódzkie: nr 780 relacji Kraków – Chełm Śląski i nr 781 relacji Chrzanów – Łękawica.
Krajobraz gminy wykazuje duże zróżnicowanie. Jego atrakcyjność wizualna zasadza się na kontrastach między wzniesieniami Garbu Tenczyńskiego, których dominantą jest zakończenie pasma Regulice – Wygiełzów zwieńczone ruinami zamku Lipowiec oraz zrębowych Pagórów Libiąskich z wybitnymi dominantami – gór Bukowicy i Żelatowej z rozległą płaszczyzną równiny nadwiślańskiej, zwłaszcza jej zachodniej, zalesionej części. Liczne wzniesienia charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi. Na obszarze gminy istnieje kilka punktów widokowych pierwszorzędnej rangi. Wymienić tu przede wszystkim należy basztę zamku Lipowiec, prezentującą panoramę o wyjątkowej atrakcyjności. Z wieży zamkowej widać pobliskie wzniesienia – Grodzisko i Bukowicę, malowniczą dolinę Wisły, Kotlinę Oświęcimską oraz wzniesienia Karpat Zewnętrznych, a w oddali Tatry. Interesujące widokowo są również odcinki drogi Kraków – Chełmek, Babice – Zator oraz drogi lokalne z Babic do Mętkowa i Rozkochowa z pięknymi widokami na Lipowiec i wzgórza zrębowe oraz leżące u ich stóp miejscowości gminy Babice.
Jest gmina wiejską, w skład której wchodzi siedem sołectw: Babice, Jankowice, Mętków Olszyny, Rozkochów, Wygiełzów i Zagórze, na terenie których znajduje się wiele atrakcyjnych i specyficznych miejsc wartych odwiedzenia.
Najbardziej zielona i sielska z gmin powiatu chrzanowskiego stanowi jej naturalne zagłębie turystyczne. Przyciąga turystów nieskażoną przyrodą, pięknymi widokami oraz zabytkami architektury obronnej, sakralnej i wiejskiej.
Gmina dysponuje wysoce atrakcyjnymi terenami dla zabudowy mieszkaniowej lub związanej z wypoczynkiem, o wysokich walorach widokowych. Czynnikiem potencjalnego zwiększenia atrakcyjności krajobrazu są powstające akweny w dolinie Wisły w wyrobiskach po eksploatacji złóż kruszyw naturalnych.

Skip to content