Świetlica "RADAR" w Babicach

„Młodzieżowy Klub Kulturalno – Rozrywkowy „Radar” powstał w 1961 roku. Początkowo budynek mieścił dużą salę, dwie powierzchnie klubowe, bibliotekę gromadzką i remizę strażacką. Fundusze na remont budynku zdobywano poprzez organizowanie zabaw tanecznych. Uroczyste otwarcie klubu nastąpiło w 1962 roku. Spośród 64 proponowanych nazw, wybrano „Radar”. Aktualnie w budynku znajdują: duża sala oraz dwa mniejsze pomieszczenia. W jednej z sal spotyka się Koło Gospodyń Wiejskich „Babicanki”, Klub Sportowy „Arka” Babice, Koło Rencisty i Emeryta w Babicach i Koło „Różańcowe”. W drugiej sali odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć dla dzieci jest instruktor GOKiS Babice Magdalena Augustynek.

Świetlica „Radar” w Babicach ul. Zakopiańska 23

 

Zaprasza na zajęcia:

poniedziałki:

godz. 13.00 – 20.00 – Zajęcia muzyczne (zajęcia odpłatne)

wtorki:

godz.16.30-18.30- Zajęcia twórczo – plastyczne dla dzieci.

godz. 13.00 – 20.00 – Zajęcia muzyczne (zajęcia odpłatne)

środy:

godz. 17.00- zajęcia KGW Babice

godz.18.30 – Joga ( zajęcia odpłatne)

czwartki:

godz. 13.00 – 20.00 – Zajęcia plastyczne (zajęcia odpłatne)

piątki:

godz. 13.00 – 20.00 – Zajęcia muzyczne (zajęcia odpłatne)

Pierwszy wtorek m-ca : Spotkania Koła Emerytów i Rencistów

Świetlica WDK Jankowice

Świetlica WDK Jankowice

Budynek parterowy powstał w okresie międzywojennym z przeznaczeniem na sklep i świetlicę. W czasie okupacji i po wojnie służył jako budynek szkolny, później jako dobro wiejskie na zebrania i zabawy. W roku 1980 po remoncie wnętrz otwarto gokowski Klub „Ruch”. Dwa lata później rozpoczęto kapitalny remont, nadbudowano piętro, wykonano nową elewację, urządzono wnętrza z przeznaczeniem na salę widowiskową, Klub „Ruch” bibliotekę, pracownię plastyczną… 26 stycznia 1985 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Jankowicach, po czym rozpoczęto cykliczne imprezy oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Obecnie w budynku WDK Jankowice znajduje się siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach, zmodernizowana filia biblioteki w Babicach oraz świetlica.

Świetlica WDK Jankowice ul. Wadowicka 46

 

Zaprasza na zajęcia:

wtorki:

-godz.16.30- 18.30″Kreatywne dzieciaki”- zajęcia twórczo-plastyczne.

Świetlica Korona Mętków

Klub „Korona” w Mętkowie

Zaprasza na zajęcia:

czwartki:

godz.15.00-17.00 – zajęcia plastyczne, zajęcia kreatywne dla dzieci.

Świetlica Dk Olszyny

Świetlica mieści się w Domu Kultury w Olszynach. Została otwarta we wrześniu 2009 roku. Mieści się w budynku, którego zarządcą jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszyny. Zajęcia prowadzone są przez instruktora GOKiS Babice Magdalenę Augustynek

Świetlica DK Olszyny ul. Wadowicka

 

Zaprasza na zajęcia:

poniedziałki:

godz.16.30- 18.30 –  zajęcia twórczo – plastyczne  dla dzieci

Świetlica Pięterko Rozkochów

Świetlica mieści się w budynku OSP w Rozkochowie, na I piętrze. Została przeniesiona w 1987 roku z budynku starej szkoły w Rozkochowie. Zajęcia prowadzi instruktor GOKiS Babice Agata Jurczak.

Świetlica „Pięterko”w Rozkochowie ul. Chemików

czynna:poniedziałki, wtorki,  środy, piątki w godz.15.00-19.00

Zaprasza na zajęcia:

wtorki:

-godz.16.00- 18.00 – zajęcia twórczo-plastyczne dla dzieci.

piątki:

Spotkania Klubu Kobiet Aktywnych.

klub " Poddasze" w Zagórzu

klub ” Poddasze” w Zagórzu

środy: godz. 16.00-18.00 : zajęcia dla dzieci i dorosłych

Każdy drugi piątek miesiąca: spotkania Zarządu SPZ

Jeden czwartek w miesiącu: spotkania grupy Made in Zagórze

Klubik w Wygiełzowie

Klubik w Wygiełzowie

Zaprasza na zajęcia plastyczne płatne:

w każdy środy od 16:00-18:00

Skip to content