Turystyka i Rekreacja

Aby ułatwić poznawanie uroków i atrakcji Gminy Babice wytyczono dla turystów ścieżki dydaktyczne z wielkim bogactwem elementów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych. Najciekawsza ze ścieżek prowadzi przez: Lipowiec, Grodzisko, Srebrnicę i Bukowicę, bogate w ciekawe elementy przyrodnicze. Natomiast dla miłośników historii interesujące będą: Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, średniowieczny zamek biskupów krakowskich na wzgórzu Lipowiec oraz grodzisko na wzgórzu sąsiadującym z rezerwatem Bukowica. Długość ścieżki wynosi ponad 5 km, a optymalny czas zwiedzania  – 5 godzin.

Zamek Lipowiec jesienią

Ścieżki rezerwatu Lipowiec

Przez teren gminy przebiegają trzy szlaki turystyczne: żółty, zielony i czerwony...

Szlak żółty Dolinek Jurajskich im. Jana Pawła II biegnie przez Zagórze (rezerwat przyrody Bukowica) – Wygiełzów – Nadwiślański Park Etnograficzny – ruiny zamku na wzgórzu Lipowiec.  Przebieg na terenie Gminy Babice to 8 km.
Szlak zielony Lipowiecki biegnie przez Zagórze – obok Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – rezerwat przyrody Bukowica – Wygiełzów – Nadwiślański Park Etnograficzny – zamek na wzgórzu Lipowiec. Długość na terenie Gminy Bbaice to 6,6 km.
Szlak czerwony biegnie przez Mętków (obok kościółka modrzewiowego pw. Matki Bożej Częstochowskiej) – w kierunku Babic – do zamku na wzgórzu Lipowiec .
***Na bazie istniejących duktów leśnych oraz dróg transportu rolnego utworzono ścieżki rowerowe, udostępniające ciekawe miejsca w gminie i umożliwiające uprawianie czynnego wypoczynku.
Szlaki rowerowe lokalne:
– niebieski okrężny okolic Babic: rozpoczyna się przy Skansenie, gdzie znajduje się węzeł szlaków. Prowadzi przez Rozkochów, Jankowice, Mętków, Zagórze, Pogorzyce, Wygiełzów.
– szlak czarny „Dwa Zamczyska” Wygiełzów – Rudno. Na terenie Gminy Babice prowadzi przez Wygiełzów i Babice oraz Kamionkę Małą w Gminie Alwernia.
Szlaki rowerowe międzynarodowe:
– Szlak zielony Greenways „Kraków-Morawy-Wiedeń” –to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główną jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie.
– Transeuropejski szlak rowerowy EUROVELO R4 – trasa mająca 4000 kilometrów łącząca bretońskie Roscoff z ukraińskim Kijowem.

Na szlaku Greenways

Starorzecze Wisły

Dla pasjonatów wędkarstwa...

wędkarstwa i nie tylko – dużą atrakcją jest ośrodek utworzony w Rozkochowie na bazie stawu Ostrówek oraz Starorzecza Wisły poszerzonego o pożwirowe wyrobisko. Sposób zagospodarowania terenu podporządkowany jest założeniom zachowania wszystkich walorów przyrodniczych tak flory, jak i fauny. Można tu łowić różnego rodzaju ryby ale przede wszystkim jest to miejsce gdzie można odpocząć i obserwować licznie występujące tutaj ptaki. Obszar Natura 2000, którym objęty jest ten teren, ma za zadanie ochronę zagrożonych gatunków ptaków w skali Unii Europejskiej. W okresie lęgowym stwierdzono występowanie tutaj 17 gatunków ptaków.

Wszyscy chętni, którzy odpoczywają aktywnie mogą skorzystać z oferty Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 znajdującego się przy ul. Spółdzielczej w Babicach. Na obiekcie ze sztuczną nawierzchnią można grać w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Odbywają się tam również zajęcia sportowe organizowane przez animatora sportowego. Więcej informacji pod adresem: http://www.orlikbabice.pl. Wśród obiektów sportowych warto wymienić także: obiekt rekreacyjno – sportowy w Zagórzu i  boiska w Jankowicach (w tym boisko ze sztuczną nawierzchnią), boisko w Mętkowie i Olszynach.

Kompleks boisk sportowych - "ORLIK" w Babicach

Kompleks boisk sportowych - "ORLIK" w Babicach

Rodzice wraz ze swymi pociechami...

…mogą skorzystać z powstałych ogólnodostępnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozkochowie i Świetlicy „Radar” w Babicach.

Boisko sportowe w Zagórzu

Plac zabaw w Babicach

Skip to content