Walory przyrodnicze Gminy Babice

Krajobraz Gminy Babice wykazuje duże zróżnicowanie. Jego atrakcyjność wizualna zasadza się na kontrastach między wzniesieniami Garbu Tenczyńskiego, których dominantą jest zakończenie pasma Regulice – Wygiełzów zwieńczone ruinami zamku Lipowiec oraz zrębowych Pagórów Libiąskich z wybitnymi dominantami – gór Bukowicy i Żelatowej z rozległą płaszczyzną równiny nadwiślańskiej, zwłaszcza jej zachodniej, zalesionej części. Liczne wzniesienia charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi.

Na obszarze gminy istnieje kilka punktów widokowych pierwszorzędnej rangi. Wymienić tu przede wszystkim należy basztę zamku Lipowiec, prezentującą panoramę o wyjątkowej atrakcyjności. Z wieży zamkowej widać pobliskie wzniesienia – Grodzisko i Bukowicę, malowniczą dolinę Wisły, Kotlinę Oświęcimską oraz wzniesienia Karpat Zewnętrznych, a w oddali Tatry. Interesujące widokowo są również m.in. odcinki drogi Kraków – Chełmek, Babice – Zator oraz drogi lokalne z Babic do Mętkowa i Rozkochowa z pięknymi widokami na Lipowiec i wzgórza zrębowe oraz leżące u ich stóp miejscowości gminy Babice. Gmina Babice leży w otulinie Jurajskich Parków Krajobrazowych, a lasy – jej naturalne bogactwo zajmują ok. 40% powierzchni.

Krajobraz w Gminie Babice - widok na Bukowicę

Widok z wieży lipowieckiego zamku

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze na terenie gminy zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody: Lipowiec i Bukowica. Rezerwat Lipowiec porośnięty jest lasem bukowym z bogatą florą storczyków (kruszczyk drobnolistny) w runie. Ciekawostką w rezerwacie Bukowica, który jest także ostoją ptactwa leśnego, jest między innymi nie występujące w tym rejonie geograficznym skupisko buczyny. W sąsiedztwie Bukowicy leży wzniesienie zwane Grodziskiem, na którego szczycie znajduje się płaska przestrzeń o powierzchni ok. 2 ha otoczona resztkami kamiennego obwałowania grodziska datowanego na wieki od VII do XI w. n.e.

Dla pasjonatów wędkarstwa i nie tylko – dużą atrakcją będzie ośrodek utworzony w Rozkochowie na bazie stawu Ostrówek oraz Starorzecza Wisły poszerzonego o pożwirowe wyrobisko.

Rezerwat Lipowiec - las bukowy

Zachód słońca nad starorzeczem Wisły

Okolice Ośrodka Rekreacyjnego w Rozkochowie